CAD CAM

CAD CAM teknolojisi iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada hastanın ağzından optik okuyucu ile görüntüler direkt olarak cihaza alınır ve hastaya uygun diş protezi tasarlanır.

İkinci aşamada ise tasarlanan görüntüler bilgisayar kullanılarak seramik bloklardan özel bir cihazla kesilip protez bitirilir.

Bu işlemler bilgisayar ortamında gerçekleşir. Hata payı sıfırdır. Bu sayede istenilen protez sorunsuz ve mükemmel olarak üretilip kısa bir sürenin sonunda ve tek seansta hastanın yeni dişlerine kavuşmasını sağlar.

Online Randevu 444 95 41