Genel Anestezi ve Sedasyon

Genel Anestezi (Narkoz) ve Sedasyon Nedir?
Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir. Sedasyonun uyuşturucu etkisi yoktur, dolayısıyla cerrahi yapılacak bölgenin uyuşması için hastalara ayrıca lokal anestezi de yapılmaktadır. Operasyon öncesi hasta değerlendirilerek kullanılan ilaçların etki, etkileşim ve atılım özelliklerinden faydalanarak, hastada uygun klinik etkinin sağlanması ve diş tedavisi için uygun şartların oluşturulmasıdır. Ağrı ve anksiyete bir ekip çalışmasıyla engellenir. Anestezi ekibi bu birimin bir parçası olarak hizmet vermektedir.

Genel Anestezi / Sedasyon, Diş Hekimliğinde Hangi Tip Hastalarda Tercih Edilir?
Çoğunlukla korkan ve endişeli çocuk ve yetişkin hastalarda, zihinsel engelli kişilerde, eşlik eden hastalıklar nedeniyle yaşlı hastalarda (hipertansiyon, diyabet gibi) ve lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda (çenede kist, gömülü diş, dental implant operasyonları, çene kırığı tedavisi gibi) tercih edilmektedir.

Diş hekimi koltuğu birçok hastada korku ve gerginlik nedenidir. Buna bağlı olarak kalp atım hızının artması ya da azalması ile terleme, kusma, düşük tansiyon gibi fizyolojik belirtiler ortaya çıkar. Bu aşamaya gelen hastada tedavi ya kesintiye uğrar ya da güçlükle yapılsa bile bir daha hastanın koltuğa oturması sorun olur. Ayrıca çocukların diş hekimine gelirken duydukları stres, uygunsuz şartlarda yapılan dental müdahale sonucu yaşamları boyunca onları etkiler. Bu şekilde yapılan diş tedavileri onların ömür boyu doktor ve tedaviden kaçmalarına ve günümüzde yaygın olan habis hastalıkların erken teşhis ve tedavi şansının azalmasına neden olabilir. Bu sorun zorla çocukları koltuğa oturtmak yerine güvenli koşullarda anestezi desteği alarak çözülebilir.

Genel Anestezi / Sedasyon, Hangi Şartlarda ve Nasıl Gerçekleştirilir?
Güvenli koşullarda anestezi, öncelikle deneyimli ve bilgili anestezi ekibi ve gelişmiş anestezi ekipmanı ile sağlanır. İşlem, anestezi doktorumuzun aldığı ön bilgi ve yaptığı muayene sonrası istenilen tetkikler, konsültasyonlar ile devam eder. Sonrasında hasta anksiyeteden uzak, uygun sedasyon biçimiyle diş hekimi koltuğuna alınır.

Nasıl Bir Yer?
Anestezi ameliyathane ortamında en gelişmiş anestezi cihazlarının bulunduğu ve tedavi boyunca yaşamsal fonksiyonların devamlı izlenip kayıt altına alındığı bir ortamda gerçekleşir.

Nasıl Bir Ekip?
Bilgili, deneyimli, sorumluluk sahibi, insan sevgisi ve insanlara yardım duygusu gelişmiş kişilerden oluşan bir anestezi ekibinin ancak doğru bir anestezi verebileceği temel ilkedir. Anestezi “güvenli koşullar altında” sokakta yürümekten daha güvenlidir. Diş tedavisi olanaklarını araştırırken mutlaka bunları sorgulayınız.

Online Randevu 444 95 41