Kurumsal

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Yönetimin liderliği ve sorumluluğunda, tüm çalışanların gönüllü katılımıyla; insan kaynaklarını, süreçleri ve sistemleri sürekli iyileştirerek, tüm diş hekimliği branşlarının tedavi faaliyetlerinde hasta odaklı hizmet anlayışını bir felsefe ve yaşam biçimi olarak gerçekleştirmektir. 

Bu politika şu temeller üzerine inşa edilmiştir;
Çalışanların gönüllü katılımı ve yönetim iş birliği ile "hastaların memnuniyeti çalışanlarının memnuniyeti ile doğru orantılıdır". Dolayısıyla çalışanlarına güvenli ve huzur içerisinde bir iş ortamı oluşturmak, kurum içi iletişimi geliştirmek ve çalışanlarının ihtiyaçlarına azami derecede cevap verebilmek önceliğimizdir. Bu anlayış çalışanların kalite süreçlerinde gönüllü olarak rol almalarını sağlayacaktır. Sürekli İyileşme ve hedeflerle yönetim, sağlık kuruluşumuz kurulduğu günden bu yana daha iyiyi hedefleyerek, sürekli iyileştirme çalışmalarını kurumsal kültürünün bir parçası haline getirmiştir. Bu doğrultuda; tüm süreçlerde "planla, yap, kontrol et, olgunlaştır" döngüsü işletilmektedir.

Online Randevu 444 95 41