Kurumsal

Kurum Değerlerimiz

Kurum Değerlerimiz

 • Görev ve sorumluluklarımızın bilinci içinde davranış ve çalışma göstermek 
 • İşinin gereklerini iyi bilmek bunu uygulamaya geçirmek
 • Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişime önem vermek.
 • Ekip ruhuna önem vermek. Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak.
 • İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı hizmet vermek
 • Görevlerini ve sorumluluklarını bilen, yerine getiren, çalışma arkadaşlarına, hasta, hasta yakını ve olaylara karşı sorumlu ve duyarlı bireyler olarak hizmet vermek
 • Ülkemiz ve bölgemize özgü ihtiyaç ve koşulları belirleyerek plan dahilinde yürüterek nitelikli ve etkili sağlık hizmeti sunmaktır.
 • Hasta, hasta yakını ve çalışanları sağlıklı yaşama konusunda bilinçlendirmek ve fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruh sağlığı yönünden güçlü bireyler oluşturarak, sağlıklı toplum oluşmasına katkıda bulunmak, sağlığın gülen yüzü olmak
 • Çalışan Memnuniyetine önem vermek. Her birimde çalışanın gözüyle empati yapmak.
 • Hasta odaklı, kaliteli, güvenli ve literatürlere uyumlu sağlık hizmet vermek ve hasta haklarını her zaman korumak.
 • Tüm paydaşlarla, çalışanlarımız hasta ve hasta yakınları ile güvenilir, etkili iletişim kurmak ve uygulamak. 
 • Doğru hizmeti, doğru zamanda en az maliyetle gerçekleştirerek kurumda mali disiplin ve sürdürülebilirliği sağlamaktır.
 • Toplam Kalite kültürünün ve uygulanmasının merkezimiz de yapısal ve düzenli biçimde iyileşme ve gelişmesini sağlamak

Online Randevu 444 95 41