Ağız ve Diş Çene Cerrahisi

Ağız ve çene cerrahisi; diş ve diş çevresi dokuları, yüz ve çene kemiğindeki patolojilerin cerrahi tedavisiyle ilgilenir.

Çene cerrahisi;

– Çene kemiğindeki kist operasyonlarını,

– Yirmi yaş dişi ve gömük diş çekimini,

– Ağız içi kanser tedavilerini,

– Çene eklemi problemi tedavilerini,

– Çene kırıklarının tedavisi,

– Travma görmüş diş ve çevre dokuların tedavisini içermektedir.