CAD-CAM

  • CAD CAM teknolojisi iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada hastanın ağzından optik okuyucu ile görüntüler direkt olarak cihaza alınır ve hastaya uygun diş protezi tasarlanır.
  • İkinci aşamada ise tasarlanan görüntüler bilgisayar kullanılarak seramik bloklardan özel bir cihazla kesilip protez bitirilir.
  • Bu işlemler bilgisayar ortamında gerçekleşir. Hata payı sıfırdır. Bu sayede istenilen protez sorunsuz ve mükemmel olarak üretilip kısa bir sürenin sonunda ve tek seansta hastanın yeni dişlerine kavuşması sağlanır.