Genel Anestezi ve Sedasyon

  • Diş tedavilerinde genel anestezi, çoğunlukla korkan ve endişeli çocuk ve yetişkin hastalarda, zihinsel engelli kişilerde, eşlik eden hastalıklar nedeniyle yaşlı hastalarda (hipertansiyon, diyabet gibi) ve lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda (çenede kist, gömülü diş, dental implant operasyonları, çene kırığı tedavisi gibi) tercih edilmektedir.
  •  Anestezi ameliyathane ortamında en gelişmiş anestezi cihazlarının bulunduğu ve tedavi boyunca yaşamsal fonksiyonların devamlı izlenip kayıt altına alındığı bir ortamda gerçekleşir.