KALİTE POLİTİKAMIZ

KURUM MİSYON-VİZYON-POLİTİKA-DEĞERLER VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

Özel Marka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak Kocaeli’de koruyucu ve önleyici ağız ve diş sağlığına yönelik hastaları bilgilendirmek ve hastaların diş sağlığı ile ilgili estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara güncel teknolojileri kullanarak, güler yüzle, hijyenik ortamda, etik değerlere saygıyla ve yüksek hizmet kalitesiyle çözümler sunmak.

VİZYONUMUZ

İnsani değerleri temel alarak hastalarımızın beklentilerini karşılayacak çalışma sistemi ve şartları oluşturmak. Modern, standartları yüksek ve kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti standartlarını yükselterek meslektaşlarımıza örnek olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Görev ve sorumluluklarımızın bilinci içinde davranış ve çalışma göstermek İşinin gereklerini iyi bilmek bunu uygulamaya geçirmek Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişime önem vermek. Ekip ruhuna önem vermek. Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak. İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı hizmet vermek Görevlerini ve sorumluluklarını bilen, yerine getiren, çalışma arkadaşlarına, hasta, hasta yakını ve olaylara karşı sorumlu ve duyarlı bireyler olarak hizmet vermek Ülkemiz ve bölgemize özgü ihtiyaç ve koşulları belirleyerek plan dahilinde yürüterek nitelikli ve etkili sağlık hizmeti sunmaktır. Hasta, hasta yakını ve çalışanları sağlıklı yaşama konusunda bilinçlendirmek ve fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruh sağlığı yönünden güçlü bireyler oluşturarak, sağlıklı toplum oluşmasına katkıda bulunmak, sağlığın gülen yüzü olmak Çalışan Memnuniyetine önem vermek. Her birimde çalışanın gözüyle empati yapmak. Hasta odaklı, kaliteli, güvenli ve literatürlere uyumlu sağlık hizmet vermek ve hasta haklarını her zaman korumak. Tüm paydaşlarla, çalışanlarımız hasta ve hasta yakınları ile güvenilir, etkili iletişim kurmak ve uygulamak. Doğru hizmeti, doğru zamanda en az maliyetle gerçekleştirerek kurumda mali disiplin ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Toplam Kalite kültürünün ve uygulanmasının merkezimiz de yapısal ve düzenli biçimde iyileşme ve gelişmesini sağlamak.

 KURUM DEĞERLERİMİZ 

 • Ulaşabilir olmak.
 • Güler yüzlü personeller ile hizmet sunmak.
 • Saygın olmak.
 • Hijyenik ortamda sağlık hizmeti vermek.
 • Hasta mahremiyetini konusunda hassas olmak.
 • Etkili iletişim sağlamak.
 • Takım çalışması ile doğru hizmet kalitesine ulaşmak.
 • Hasta ve çalışan güvenliği konusunda bilinçli bir merkez olmak.
 • Kaliteli ve sonuç odaklı hizmet veren merkez olmak.

KURUM HEDEFLERİMİZ

 • Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri kapsamında sağlıkta kalite standartlarının merkez genelinde uygulanmasını sağlamak.
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği’ne uyumlu merkez altyapısı ve konforu ile nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti
 • Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek.
 • Kalite yönetimi konusunda gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesinde sürekliliği sağlanmak.
 • Üç (3) ayda bir bina turları yaparak analiz sonuçlarına göre uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışması yapmak.
 • Yılda bir (1) defa öz değerlendirme yaparak analiz sonuçlarına göre uygunsuzluklara yönelik iyileştirme yapmak.
 • Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi doğrultusunda ilgili sağlık olgularının bölüm kalite sorumlusu tarafından takibinin yapılması, veri kalitesinin iyileştirilmesi ve uygunsuzluk durumunda iyileştirme çalışmalarının yapılmasının sağlanmak.
 • Merkezimiz eğitim planı doğrultusunda zorunlu eğitimlerin, hizmet içi eğitimlerinin, İSG eğitimlerinin ve hasta- hasta yakını eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Kalite Göstergeleri ve Klinik Kalite Göstergeleri ile ölçme, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını sağlamak.
 • Personelin çözümün önemli parçası olduğu anlayışını, tüm personele benimsetmek.
 • Personele, kalitenin geliştirilmesinin tüm personelin işi olduğu yaklaşımını benimsetmek.
 • Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Sağlıklı çalışma yaşamı kapsamında merkezimizde çalışan güvenliğini sağlamak.
 • Sağlıkta Kalite Standartları Göstergelerin İzlenmesi kapsamında takip edilmesi gereken göstergelerin, birim kalite sorumluları tarafından takibi, sonucu ve analizinin yapılmasını sağlamak ve bu kapsamda tüm gösterge yönetimi verilerinin doğruluğunu ve sistematik girişini sağlamak.
 • Merkez yetkinlik ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak özellikli birimlerde çalışan personellerin yetkinliklerinin artırılmasının sağlanması ve bu kapsam da sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nde hastalara ait sağlık kayıtlarının kurumsal düzeyde bilgi mahremiyetini sağlamak.
 • Tüm ağız ve diş sağlığı hizmet süreçlerinde hastanın mahremiyetini sağlamak.
 • Merkezimizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemeler ile    uygun alanlara taşınmasını sağlamak.
 • Personel temin planı doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısının yeterliliğini değerlendirmek.
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanmalıdır.
 • Merkezimizde hizmete erişimi kolaylaştırmak üzere merkezde yönlendirme hizmeti verilmesini sağlanmak.
 • Ağız ve diş sağlığı alanındaki günlük gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve teknolojiyi kullanmak.
 • Ağız ve diş sağlığı sektöründe Kocaeli’de öncü ve birinci kuruluş olmak.
 • Merkezimizde kalite kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
 • Kaliteli hizmeti toplumun geniş bir kesimine