TEKNİK 2E OSGB eşliğinde Acil Durum Kod Eğitimi ve Acil Durum Tahliye Tatbikat Eğitimi düzenlendi.

Acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmuş ve bunlara yönelik bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir. Bu amaçla en yaygın kullanıma sahip olan araçlardan birisi de renkli kodlardır. Renkli kodlar, belirlenmiş olan acil duruma göre;

  • Hastane çalışanlarını haberdar etmekte
  • Risk durumunda iletişime olanak tanımakta
  • Kısa ve net mesaj vermekte
  • Doğru müdahale için zaman kazandırmakta
  • Panik oluşmasına engel olmakta
  • Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta
  • Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.